Kako kreirati e-mail adresu? Štampa

  • 0

1. Na početnoj stranici cPanela pronađite i kliknite na ikonu "E-mail Accounts"
2. U prozor "E-mail:" upišete željeni prefiks
3. U prozoru "Password:" upišete lozinku koju želite
4. U prozoru "Password (again):" ponovite prethodno upisanu lozinku
5. U prozoru "Mailbox Quota:" možete podesiti samu veličinu sandučića za e-mail adresu
6. Nakon što ste uredno unijeli sve potrebne podatke za kreiranje adrese kliknite na gumb "Create Account"


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution