Kako podesiti autoresponder za e-mail adresu? Štampa

  • 0

1. Na početnoj stranici cPanela pronađite i kliknite na ikonu "Auto Responders"
2. Na otvorenom sučelju kliknite na gumb "Add Autoresponder"
3. U prozor "E-mail:" upišete prefiks e-mail adrese za koju želite podesiti autoresponder
4. U prozoru "From:" se upisuje ono što želite da se primatelju poruke ispiše uz e-mail adresu u from polju
5. U prozor "Subject:" upisujete naslov poruke
6. U prozor "Body:" upisujete tekst poruke
4. Nakon što se uredno upisali sve potrebne podatke kliknete na gumb "Create/Modify"


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution