Kako napraviti sigurnosnu kopiju podataka? Štampa

  • 0

Putem cPanela moguća je izrada cjelokupne kopije web sadržaja stranice, download kopije home direktorija, download kopije MySQL baze (ukoliko ih imate), download podešenih e-mail preusmjerenja i filtera za pojedine e-mail adrese, te vračanje podataka iz tako kreiranih kopija.

Kopija cjelokupnog web sadržaja stranice

1. Na početnoj stranici cPanela pronađite i kliknite na ikonu "Backups"
2. U otvorenom sučelju kliknite na gumb "Download or Generate a Full Web Site Backup"
3. U novootvorenom sučelju, iz padajućeg izbornika "Backup Destination:", odabirite opciju "Home Directory" čime će vam se kompresirana datoteka sa cjelokupnim kopijom sadržaja stranice uploadati na vaš web prostor od kuda ga onda možete downloadati na vaše računalo. U slučaju ostalih opcija potreban je upis dodatnih podataka i ove ostale opcije koriste uglavnom napredniji korisnici

Kopija home direktorija

1. Na početnoj stranici cPanela pronađite i kliknite na ikonu "Backups"
2. U otvorenom sučelju kliknite na gumb "Home Directory"
3. Nakon toga će vam se otvoriti sučelje preko kojeg trebate potvrditi download datoteke koja sadržava kopiju vašeg home direktorija na vaše računalo

Backup MySQL baze/a

1. Na početnoj stranici cPanela pronađite i kliknite na ikonu "Backups"
2. U otvorenom sučelju kliknite na link sa nazivom MySQL baze. Link sa nazivom MySQL baze će naravno biti vidljiv samo u slučaju da imate kreiranu MySQL bazu unutar vašeg korisničkog računa.
3. Nakon što kliknete link sa nazivom baze otvoriti će vam se sučelje preko kojeg trebate potvrditi download datoteke koja sadržava kopiju podataka odabrane MySQL baze na vaše računalo


Za vraćanje podataka iz datoteka kreiranih na neki od prethodno navedenih načina dovoljno je da se u sučelju izbornika "Backups" klikne na gumb "Pretraži" i odabere se datoteka sa kopijom podataka sa vašeg računala, te se procedura vraćanja podataka pokreće klikom na gumb "Upload".
S obzirom da postoje dva gumba "Pretraži", ukoliko se radi o datoteci sa kopijom sadržaja home direktorija tada je potrebno kliknuti gumb "Pretraži" ispod "Restore a Home Directory Backup", a u slučaju datoteke koja sadrži kopiju podataka MySQL baze potrebno je kliknuti na gumb "Pretraži" ispod "Restore a MySQL Database".ava


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution