Kako dodati add-on domenu? Štampa

  • 0

1. Na početnoj stranici cPanela pronađite i kliknite na ikonu "Addon Domains"
2. U prozoru "New Domain Name:" upišete puni naziv domene (Primjerice: unlimitedhosting.me)
3. U prozoru "Subdomain/Ftp Username:" definirate korisničko ime za FTP pristup direktoriju u koji je potrebno izvršiti upload web sadržaja domene
4. U prozoru "Password:" upišete lozinku koju želite za pristup preko FTP-a
5. Nakon što ste ispravno unijeli sve navedene podatke za dodavanje domene kliknete na gumb "Add Domain"


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution