Šta je DNS? Štampa

  • 0

DNS (Domain Name System) se koristi za davanje informacija o tome na kojoj se IP adresi nalazi neka web adresa. Jednostavnije rečeno, govori vam kamo trebate ići kada u browseru upišete neku web adresu pretvarajući slovne oznake u IP adrese i obratno.

Primjerice, DNS je taj koji će vam reći da se "www.unlimitedhosting.me" nalazi na 50.22.97.98 IP adresi. Ljudima je u većini slučajeva važna samo ona slovna oznaka koja se lako pamti, računalima je pak potrebna informacija o IP adresi.


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution