Outlook Express mi javlja grešku 0x800c0133 Štampa

  • 0

Greška 0x800c0133 u Vašem Outlook Express-u se pojavljuje zbog toga što je došlo do greške na inbox datoteci. Problem možete riješiti na slijedeći način:

  1. Otvorite Outlook Express i na lijevoj strani ekrana napravite desni klik na 'Local Folders', odaberite 'New Folder', upišite naziv novog direktorija 'Temp'.
  2. Ukoliko još možete pristupiti 'Inbox' direktoriju, preselite sve poruke iz 'Inbox' direktorija u novokreirani 'Temp' direktorij.
  3. Otiđite u meni 'Tools' -> 'Options' -> 'Maintenance' kartica -> kliknite na tipku 'Store Folder'. Bit će Vam prikazana putanja do Vaše inbox datoteke. Zapamtite ovu putanju.
  4. Zatvorite Outlook Express, otiđite u direktorij naveden u putanji do inbox datoteke i izbrišite 'inbox.dbx' datoteku.
  5. Ponovno pokrenite Outlook Express. Inbox direktorij će biti automatski rekreiran. Ponovo preselite poruke iz 'Temp' direktorija u 'Inbox' direktorij. Izbrišite 'Temp' direktorij.

Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution