Da li je moguć direkatan pristup MySQL bazi sa lokalnog računala? Štampa

  • 0

Spajanje na MySQL bazu sa lokalnog računala je moguće ali uz prethodno uspostavljanje tunel veze, a tunel vezu je moguće uspostaviti na sljedeći način.

1. U glavnom sučelju cPanela kliknite na SSH/Shell Access --> Manage SSH Keys --> Generate New Key
2. Upišite željenu lozinku te ju zapamtite, te iz padajućeg izbornika "Key Type" odaberite RSA
3. Nakon što se ključ generira kliknite na "Go back"
4. U Tablici "Private Keys" kliknite na "View/Download"
5. U polje "Enter the passphrase to unlock id_dsa for conversion:" upišite lozinku iz koraka broj 2. te klinkite "Convert"
6. Nakon konvertiranja kliknite "Download key" i spremite privatni ključ  na računalo
7. Vratite se u sučelje "Manage SSH Keys" i u sekciji "Public Keys" autorizirajte javni ključ klikom na "Manage Authorization"
8. Preuzmite program Putty s ove adrese http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
9. Pokrenite Putty.exe te lijevo u izborniku izaberite SSH --> Tunnels, zatim u desnom dijelu u polje "Source port" i "Destination" upišite:

Source port: 3306
Destination: localhost:3306

10. Kliknite "Add"
11. Lijevo u izborniku izaberite SSH --> Auth, zatim u desnom kliknete na gumb "Browse" i pronađete *.ppk ključ koji ste prethodno skinuli na vaše računalo preko cPanel sučelja
12. Lijevo u izborniku izaberite SSH, zatim u desnom dijelu uključite Enable compression opciju
13. Lijevo u izborniku izaberite Connection --> Data, zatim u desnom dijelu pod "Auto-login username" upišite Vaše korisničko ime (FTP, cPanel)
14. Lijevo u izborniku izaberite Session. U Host name upišite naziv vaše domene. U polje port upišite 22
15. U "Saved session" upišite naziv po volji te kliknite "Save"
16. Kliknite "Open"


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution